SKAPANDE SKOLA

På Drumbeat använder vi rytmik, dans och måleri som medel för att undersöka 
hur vi kan lyssna, kommunicera och samskapa samt hur alla är lika viktiga i skapandet.