Sången om elementen

Barnen lär sig sång, rörelse och rytm som de kan fortsätta med själva

  • MÅLGRUPP: Äldre förskola 3-6år
    SPELTID: 35-45 min anpassas efter grupp
    DELTAGARANTAL: Upp till 20 barn
    LOKAL: På förskolan
    BYGG/RIVTID: 20/20 min

Vad är Sången om elementen?

Sången om elementen (jord, vind, vatten, eld) är ett skapande förskola program med flera olika delar där vi väver ihop sång, rörelse och rytmik till en gemensam upplevelse.
Det är ett högst engagerande program och skapar en känsla för hur samskapandet mellan musik och rörelse hänger ihop.
Upplägget och sången kan sedan enkelt tas vidare av pedagogerna och barnen som turas om att vara ”trummisar”, ”sångare” och ”dansare” för att tillsammans skapa en helhet. Kanske vill barnen sedan göra en uppvisning för sina föräldrar?

Upplägg