VÅRT SYFTE ÄR ENKELT

FÖRENA OCH UTVECKLA AV INDIVIDER
OCH GRUPPER GENOM RYTM OCH MUSIK

Vår motivation är positiv samhällsutveckling

Genom att mötas i rytm lär vi oss vikten av att lyssna på varandra, kommunicera och samarbeta, samt hur alla är lika viktiga i det gemensamma skapandet.

Relationsbyggande & Kommunikation

100

Meningsfullhet och tillhörighet

100

Självförtroende och inre styrka

100

Koordination och koncentration

100

Motiverade ledare

100

VÅR METOD

DRUMBEAT ger värde och styrka till grupper och individer genom en unik metod

Med afrikanska trummor och slagverk samt vår egen röst och kropp använder vi rytm och musik för att engagera sinne, kropp, känslor och gemenskap.
Detta kombinerar vi med innovativa lekar som främjar koncentration, samarbete, kommunikation, kreativitet, personlig utveckling och ledarskap.
Med grupper från 5 till 500 deltagare levererar vi skräddarsydda program snabbt och kompetent var som helst på kartan.

HUR KAN DRUMBEAT HJÄLPA

 • Stärkt Gemenskap
 • Förbättrad Koordination
 • Snabbare Inlärningsförmåga
 • Förhöjd Kreativitet
 • Allas Lika Värde
 • Stärkt Självförtroende
 • Tillhörandekänsla
 • Avstressande
 • Underlättar återhämtning
 • Skapar Glädje
 • Självkännedom
 • Stärkt självförtroende
 • Tillhörandeskap
 • Samarbete
 • Meningsfull fritid
 • ALL-Acceptans
 • Kommunikation
 • Gruppdynamik
 • Samarbete
 • Gemensam framgång

VÅRA MEDARBETARE

Använd Rytmik som verktyg för kommunikation

Vi anpassar event och upplägg utifrån ert behov och målsättning

SKICKA FÖRFRÅGAN!