Dansa Din Saga

Fantasin blir till rörelse och sagan blir levande

MÅLGRUPP: Förskola + Lågstadie
SPELTID: 80 min
DELTAGARANTAL: 1 klass
LOKAL: Samlingslokal, idrottshall, klassrum
BYGG/RIVTID: 60/45 min

Vad är Dansa Din Saga?

Något som de flesta barn har gemensamt är att de helt enkelt inte kan låta bli att röra på sig, dansa, gunga, klappa när de hör en rytm eller musik de gillar. Här undersöker vi de traditionella sätten att skapa uttryck och dans. Vi låter oss inspireras av barnens favoritdjur, vardag och människans alla känslor och skapar med dessa en dansande saga tillsammans.

Därefter tolkar vi vår saga i bild och berättande genom att barnen får minnas och måla sina upplevelser samt berätta om sin skapelse för kamraterna.

Med afrikanska trummor och musik tolkas och förstärks barnens uttryck och de får en möjlighet att påverka och använda sin egen fantasi i gemenskap. Tillsammans med de yngre barnen dansar vi fram en resa med olika färdmedel och genom skilda världar.

Medverkande

RICO PERSSON
Musiker, facilitator och finurlig

JOHANNA REHN
Dansare, konstnär och glad

UPPLÄGG

Uppvärmning och landning
Vi andas och värmer upp genom röst, rörelse och kroppens ljud för att landa i nuet och förbereda oss som grupp för vårt kommande äventyr.

Vi dansar vår saga
Barnen skapar tillsammans med pedagogerna en saga som ännu inte finns. Fantasin blir till rörelse och dans samtidigt som sagan blir levande och förkroppsligad.

Vi målar vår saga
Med papper och färgpennor tolkar vi vår nyskapade saga.
Barnens enskilda bilder sätts upp på en tidslinje som tillsammans skildrar sagans helhet. De får också möjlighet att berätta om sin bild och upplevelse för sina klasskamrater.

En liten testimonial

Det var mycket inspirerande med massor av rörelsefrihet både för barn och vuxna. Jag tänker att pedagoger 
har stor glädje av att delta och få med sig idéer för 
fortsatt rörelse med att dansa sin saga på förskolorna. 


Karolina Pesonen, Språkveckan i Malmö Stad

Låt oss höras!

Vi skulle älska att komma till er och samskapa nya sagor som inte finns ännu!