EXEMPEL PÅ UPPDRAG


Tidiga Insatser för Asylsökande

Malmö – Höör – Trelleborg – Svedala – Broby –
Landskrona – Strövelstorp – Skurup – Ystad

Projektet ”Rytmik som gemensamt språk” hålls i hela Skåne och arbetar för inkludering, integration, samskapande och hälsa. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Sofiaskolan Hässleholm specialklass

Dansa Din Saga

En otroligt vacker saga skapades tillsammans med barn från hela Skåne. Det blev känslosamt, glädjefyllt, kreativt, busigt och närvarande. Från hjärtat tack till er alla!

Trelleborgs Kommun

Alla 6:or i kommunen skapade musikvideos

Under hela våren 2021 sprudlade Trelleborg av kreativitet, då 500 barn deltog i musikvideoskapande. Låtskriveri, koreografi, filmning och artisteri samt en professionell studio i klassrummet!

Klinten Kultur i Hässleholm

Individuellt och kollektivt växande

Med kropp, rörelse och trummor undersökte vi rytmen och dess många paralleller till livet.
En otroligt stark och känslosam upplevelse fick vi alla uppleva i detta möte mellan barn, ungdomar och äldre med särskilda behov.
Varmaste tack och på återseende!

Språkveckan Malmö

Dansa din saga

Vi låter oss inspireras av barnens favoritdjur, vardag och människans alla känslor. Tillsammans dansar vi fram en resa med olika färdmedel och genom skilda världar.

Med spännande instrument från världens hörn tolkar och förstärker vi barnens uttryck, och de får möjligheten att påverka och använda sin egen fantasi i gemenskap samt övning i att lyssna och följa musikens rytm i samklang med sin saga.

Östervångskolan

En specialskola för döva och hörselskadade barn

Här arbetar med visuell rytmik och användning av bastrummor vars frekvenser känns i hela kroppen. En fantastisk upplevelse och magi skapades med eleverna från Östervångsskolan

Sofielundsskolan Malmö

Allas lika värde

Med 160 barn och unga tillsammans med lärare utforskade vi samskapande, leda/följa samt allas lika värde.
Sofielundsskolan gungade och barnen stannade 2 timmar efter skoltid i full koncentration!

Emiliaskolan Höör

Ett utforksande mellan nyankomna och lokalbor

Genom att använda rytmiken som gemensamt språk tar vi bort alla språkbarriärer. Genom musiken lär vi oss lyssna, kommunicera, interagera på ett naturligt och grundläggande sätt. Kroppsspråk och ögonkontakt ger tydlighet och tillit.

Glokala Folkhögskolan

Tema GEMENSKAP!

Hela folkhögskolan samlades och använde rytmiken som medel för stärkt gemenskap.
Klasserna innefattade bl.a Svenska från dag 1, Hip-Hop linjen och Bild&Media.
Kollektiv Power!

För att det är kul!

Jam med olika kulturella uttryck