Drumming for mindfullness

Drumming for mindfulness and healing: a simple way to calm the mind, remove stress and heal. Studies show drum meditation supports treatments of cancer, Parkinsons and depression. Psychology and science have identified both drumming and [...]

How Drumming Heals The Body, Mind And Soul

Drumming is as fundamental a form of human expression as speaking, and likely emerged long before humans even developed the capability of using the lips, tongue and vocal organs as instruments of communication. The first [...]

Rytmkänsla kopplad till språkförmåga

Vill du lära ditt barn att läsa bättre, så kan musikträning vara till hjälp. Det menar forskare bakom en ny studie som undersökt hur förmågan att hålla takten hänger ihop med förmågan att tolka språkliga [...]

Load More Posts